Rezervace

Na lekce se rezervujte jednoduše v našem rezervačním systému:

Večerní lekce se automaticky ruší 2h před jejich začátkem a lekce Ranní jógy a Fit & Slim jógy se automaticky ruší ve 21h předchozího dne, pokud na ně nejsou přihlášeni minimálně 2 účastníci. O zrušení lekce dostanete informaci emailem, pokud máte rezervaci.

Lekce Jógy pro rodiče s dětmi se koná při přihlášení alespoň 1 účastníka. Lekce Jógy (nejen) pro seniory se koná vždy bez ohledu na počet rezervací.

Multisport karty je možné využít na lekce Body Balance, Power jóga, Ranní jóga, Fit & Slim jóga, Jóga pro rodiče s dětmi, Jóga (nejen) pro seniory.

Účast na lekci je podmíněna buď negativním výsledkem antigenního testu (ne starším než 24 hodin) nebo PCR testu (ne starším než 72 hodin) nebo proděláním onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo uplynutím 14 dní po očkování proti covid-19 (po 2. dávce v případě dvoudávkové vakcíny, po jedné dávce v případě jednodávkové vakcíny) a zároveň skutečností, že nevykazujete známky respiračního onemocnění. O dané skutečnosti se prokažte lektorovi před lekcí. Děkujeme za respektování těchto pravidel.

Pravidla pro použití MultiSport karet

  1. Karty Multisport je možné využít na otevřené lekce, nikoli na semináře nebo kurzy, a to na lekce: Body Balance, Power jóga, Ranní jóga, Fit & Slim jóga, Jóga pro rodiče s dětmi, Jóga (nejen) pro seniory.
  2. Při rezervaci lekce nám dejte vědět, že budete platit MultiSport kartou. Před rezervací na MultiSport kartu je nutné mít složenou zálohu -  Multisport depozit ve výši plné ceny lekce, tj. 200 CZK.
  3. Po uhrazení zálohy MultiSport depozit (systém vám zašle platební údaje na platbu bankovním převodem) je možné rezervovat lekce s uvedením platby MultiSport kartou.
  4. Pokud klient rezervaci nezruší včas dle platných storno podmínek a/nebo na lekci nedorazí, záloha je použita na úhradu lekce. Před další rezervací je pak nutné složit novou zálohu.
  5. Pokud klient na lekci dorazí a vstup na Multisport kartu uplatní, záloha mu zůstává deponovaná pro další rezervaci.
  6. Společně s předložením karty Multisport je nutné se na recepci prokázat také dokladem totožnosti. Jméno v dokladu totožnosti musí odpovídat tomu, na které je karta Multisport vystavena.
  7. Zálohu je možné vrátit na vyžádání klienta.