Informace o ochraně osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů klientů PEACE YOGA STUDIA
 (dále také jako „studio“)

V PEACE YOGA STUDIU si velice vážíme zájmu našich klientů o služby, které poskytujeme a rovněž jejich důvěry. Proto věnujeme mimořádnou pozornost také ochraně soukromí našich klientů.

Abychom služby, které poskytujeme, mohli v požadované kvalitě zajistit, musíme v nezbytném rozsahu k danému účelu zpracovávat také osobní údaje našich klientů. Veškerá zpracování osobních údajů a jejich ochranu provádíme v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 /679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ve vztahu k osobním údajům klientů PEACE YOGA STUDIA je jeho provozovatel Ing. Mgr. Gabriela Kahoferová se sídlem Rudná, Hořelické náměstí 1263/12 , PSČ 252 19, IČ 04776810, telefonní číslo 725 9796 12, e-mail:info@peaceyoga.cz. Správcem osobních údajů.

  • Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů studia jsou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu Správce, kterým je zajištění rezervace a potvrzení uskutečněné rezervace místa na veřejné lekci jógy nebo jiné akci pořádané provozovatelem, např. semináře, workshopy apod. prostřednictvím rezervačního systému iSport. Proti tomuto zpracování může klient uplatnit svá práva uvedená v textu níže.

V tomto případě jsou shromažďovány a ukládány prostřednictvím rezervačního systému identifikační údaje klientů studia v rozsahu: jméno a příjmení a kontaktní údaje: telefonní číslo a případně e-mailová adresa.

Poskytnutí těchto údajů není zákonným požadavkem, není pro klienta povinné. Bez poskytnutí údajů však nelze klientovi zajistit možnost rezervovat si místo na oblíbené lekci jógy.

Na základě získaného souhlasu se zpracování osobních údajů, mohou být zpracovávány osobní údaje klienta studia za účelem zasílání informací o novinkách, akcích, službách, které studio organizuje.  Takto udělený souhlas může klient studia kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány nejdéle po dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu není klientovi studia způsobena žádná újma, může využívat služeb studia bez jakéhokoliv omezení.

  • Příjemci a zpracovatelé osobních údajů klientů studia

K osobním údajům má přístup v nezbytném rozsahu společnost Vaše Webovky s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Peškova 540, PSČ 403 31, která poskytuje právo k užívání rezervačního systému iSport. Mezi Správcem a společností Vaše Webovky s.r.o. (jako zpracovatelem) byla uzavřena smlouva podle čl. 28 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kterou jsou smluvní strany zavázány dodržovat smluvená organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů (např. závazek mlčenlivosti a jiná).

Osobní údaje klientů studia nejsou předávány bez souhlasu klienta třetí straně.

Správce nepředává osobní údaje klientů do třetích zemí ani mezinárodní organizaci.

  • Práva klientů studia ve vztahu ke svým osobním údajům

Klient studia jako subjekt údajů může kdykoliv uplatnit následující práva vůči svým osobním údajům: právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku.

Pokud má klient studia podezření, že s jeho osobními údaji není zacházeno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, může podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dokument byl aktualizován k 1. 9. 2019.

Gabriela Kahoferová

Provozovatel PEACE YOGA STUDIO