NÁVŠTĚVA STUDIA

Informace k návštěvě PEACE YOGA studia

V PEACE YOGA STUDIU jsou vítáni všichni, kteří chtějí příjemným způsobem trávit svůj čas a udělat aktivně něco pro svoji fyzickou i psychickou pohodu.

Prostor je otevřen všem ohleduplným a zdravým lidem bez ohledu na to, jakou mají fyzickou kondici nebo životní filozofii.

Bezplatná konzultace

Před návštěvou nebo při návštěvě studia můžete s našimi lektory jógy bezplatně konzultovat pro Vás vhodný typ lekce.

Také můžete bezplatně využít konzultace prostřednictvím e-mailové adresy:

info@peaceyoga.cz.

nebo telegonicky: 725 979 612.

Praktické informace k návštěvě studia

Na každou lekci se dostavte 5 až 10 minut před jejím začátkem. Dříve je studio zamčené z důvodu konání předcházející lekce.

Není vhodné před lekcí cca 2 hodiny jíst větší jídlo. Samozřejmě před jógou nelze konzumovat alkoholické nápoje; bezprostředně před a po hodině jógy není vhodné kouřit.

Vhodné oblečení na jógu musí být pro vás především pohodlné a pružné, např. legíny, tepláky, šortky a tričko. Na závěrečnou relaxaci lze použít teplé ponožky či návleky, mikinu. Delší vlasy při cvičení je vhodné sepnout.

Pokud se józe věnuje pravidelně, rozhodně doporučujeme pořídit si vlastní jógamatku (podložku na cvičení), kterou si do studia můžete nosit. Pokud podložku na cvičení nevlastníte, můžete si jí ve studiu zapůjčit.

V průběhu lekce jógy není doporučováno pít.

Během lekce jógy buďte prosím ohleduplní k ostatním a mějte ztišený svůj mobilní telefon.

Zdravotní upozornění

Veškeré otevřené (veřejné) lekce jógy a další akce ve studiu jsou určeny zdravým lidem.

Každý, kdo se jich účastní, je odpovědný za svůj zdravotní stav a s ohledem na něj se zúčastňuje lekcí případně jiných akcí, s vědomím, že tak činí na vlastní riziko a odpovědnost.

Respektujte prosím vedení lekce lektorem jógy s ohledem na aktuální možnosti svého těla. Provozovatel studia není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným prováděním cvičebních doporučení a návodů nebo jejich neakceptováním.

Lektora vždy před začátkem lekce informujte o zdravotním omezení.

Lekce PEACE YOGA STUDIO nejsou určeny těhotným ženám, pokud těhotná žena lekci navštíví, bere veškerá rizika a jejich dopady na svoji odpovědnost.

Nenavštěvujte lekce jógy, pokud nejste zdraví. Buďte ohleduplní ke svému tělu i ke zdraví ostatních.

Bezpečnostní informace

Před začátkem každé lekce je studio z bezpečnostních důvodů uzamčeno. Provozovatel PEACE YOGA STUDIO neručí v prostorách studia za osobní věci klientů.

Fotografování z akcí studia

Dovolujeme si vás upozornit, že z některých akcí studia (zejména seminářů) mohou být pořizovány skupinové fotografie účastníků, které následně může Peace Yoga Studio využít v souladu s občanským zákoníkem v rámci své zpravodajské činnosti a šířit je prostřednictvím sociálních sítí, jiných médií či umístit v prostorách studia.

Před fotografováním budete lektorem jógy včas upozorněni.

Pokud byste si nepřáli být fotografováni, přijměte prosím takové opatření, abyste na fotce nebyli zobrazeni (např. informujte lektora o vašem nezájmu být fotografován, odejděte z fotografované skupiny lidí, případně dočasně opusťte fotografovaný prostor).

V žádném případě nejsou pořizovány portrétní fotografie obličeje.